Cofferdams-Hero

Geodesign bryter ny mark: Robusta kofferdammar utan åverkan på marken

Kofferdammar är temporära anläggningar som byggs kring byggarbetsplatser i vatten, till exempel i floder eller sjöar. I mer än tjugo år har Geodesign Barriers erbjudit effektiva metoder för att skapa dessa konstruktioner. Läs mer om fördelarna med och hur man använder Geodesign Barriers kofferdammar genom att scrolla nedåt.

Videoframe_Coffer_dam

Flexibla Kofferdammar:Det Pålitliga Valet för Utmanande Projekt

När du står inför svårarbetade platser där färdiga dammar inte är tillräckliga, erbjuder Geodesign Barriers den perfekta lösningen med sina skräddarsydda kofferdammar. Dessa temporära dammar är noggrant utformade för att anpassa sig efter ditt projekts unika förhållanden och garanterar att hålla området torrt och säkert, samtidigt som de minskar riskerna på platsen och förhindrar oförutsedda förseningar. Tack vare sin flexibla design kan Geodesigns kofferdammar anpassas till alla sorters områden och står emot även det starkaste vattenflödet och tidvatten.

Geodesign Barriers är den perfekta miljövänliga lösningen, eftersom de lämnar underlaget orört och minimerar påverkan på den omgivande miljön. Så, vare sig du hanterar en särskilt utmanande arbetsplats eller söker en miljövänlig lösning, är Geodesign Barriers kofferdammar det idealiska valet.

  • 25+ års erfarenhet
  • FM & BSI Kitemark
  • Anlitade av myndigheter och stora företag

Upptäck alla barriärer

European Patent
FM ANSI 2510
ISO 9001
US Patent
BSI Kitemark PAS 1188

Kofferdammlösningar: Upptäck fördelarna med Geodesign Barriers för dina vattenprojekt

Cost-efficient

Kostnadseffektiv lösning

Geodesign Barriers erbjuder en mer effektiv och kostnadseffektiv lösning för tillfälliga kofferdammar och vattenomledningsbehov än spontning. Deras modulära utformning möjliggör snabb montering och demontering utan behov av tunga maskiner eller omfattande förberedelser på arbetsplatsen

Easy setup

Enkel uppsättning utan tunga maskiner

Geodesign Barriers är ett modulbaserat översvämningssystem som enkelt kan monteras i vatten med minimal arbetskraft och utan behov av tunga maskiner eller omfattande markarbeten. Dess modulära utformning tillåter flexibilitet och anpassningsbarhet till olika projektbehov.

Ground penetration free

Inget åverkan på marken

Genom att använda ett kofferdammsystem som inte kräver markingrepp kan byggprojekt minska miljörisker och kostnader, samtidigt som arbetet går snabbare. Geodesign Barriers lösning erbjuder denna fördel och mer därtill. Utöver att eliminera behovet av markingrepp minskar det också behovet av att dränera utgrävda material, vilket gör projektet mer hållbart och miljövänligt.

Flexible design

Flexibel för skräddarsydda kofferdammar

Detta modulbaserade kofferdammsystem är utformat för att enkelt kunna anpassas till nästan vilken form som helst. Dess bärbara och effektiva design utnyttjar vattnets vikt för att skapa en vattentät försegling, vilket gör det till en idealisk lösning för olika kofferdammsprojekt som kräver flexibilitet i form och design. Dess mångsidighet och möjlighet till anpassning gör det till en både praktisk och prisvärd lösning.

Certified

Pålitlig och Certifierad

Geodesign Barriers innehar de högsta certifieringarna för tillfälliga kofferdammar, inklusive FM ANS 2510 och BSI Kitemark PAS 1188. Dessa certifieringar vittnar om de rigorösa tester och kvalitetskontroller som våra barriärer genomgår. När du behöver skapa ett torrt arbetsområde eller isolera ett vattenfyllt område erbjuder våra certifierade kofferdammar en pålitlig och effektiv lösning. Med Geodesign Barriers kan du lita på att våra produkter har bevisats fungera även i de mest krävande situationerna.

Environmentally-Friendly

Miljövänlig

Geodesign Barriers fristående konstruktion gör det till ett miljövänligt alternativ för kofferdammar. Till skillnad från spontning, har vårt system ingen negativ påverkan på omgivningsmiljön. Eftersom systemet inte behöver förankras ner i marken minskar risken för underjordsproblem. När du väljer Geodesign Barriers får du inte bara en pålitlig lösning, utan också en som är miljövänlig.

Home owner

"Det är imponerande hur en barriär som är så enkel, snabb att resa och lätt kan motstå så mycket tryck."

- Sam @tallsam

Tre enkla steg. Hur man installerar Geodesign Barriers i vatten

Geodesign Barriers är ett flexibelt och modulärt system som enkelt kan sättas upp som en kofferdamm i vatten upp till 3 meters djupt. Våra speciellt utformade element och storleksvariationer möjliggör anpassning för att passa varje unikt jobb. Oavsett om du behöver skapa ett torrt arbetsområde eller isolera ett vattenfyllt område, erbjuder våra barriärer en pålitlig och effektiv lösning. Med Geodesign Barriers kan du lita på att våra kofferdammar presterar pålitligt i alla situationer..

image-4

Steg 1.Fäll ut och placera barriärstöden i vattnet.

Att installera Geodesigns barriärer i vatten är en enkel process. Först fälls metallstöden upp till en triangulär form på land och fixeras i upprätt position med det enkla snapplåset som är monterat på stödbjalken. När de väl är i vattnet länkas stöden samman med tvärstagen. Slutligen placeras aluminiumplåtar eller speciellt utformade kofferdammselement på tvärstagen, beroende på projektets specifika behov.

image-1-copy-3

Steg 2. Lägg på membranet i vattnet. 

Efter att metallstrukturen för Geodesign Barriers är installerad är det dags att lägga på membranet. På land rullas en kedja in i membranet och fästs. Lägg sedan membranet på barriären och fäst längst barriärens överkant. När barriären placeras i vattnet, trycks membranet ner mot barriären och botten. Detta fullbordar det andra steget i installationsprocessen och lägger grunden för nästa steg, som kan påbörjas direkt.

image-2

Step 3. Pumpa ut vatten.

När plastmembranet är på plats på Geodesign Barriers är det dags att börja pumpa ut vattnet. När vattennivån sjunker skapas en tryckskillnad mellan vallen och det återstående vattnet. Denna tryckskillnad gör att membranet trycks mot barriären och skapar en vattentät försegling. Vattentrycket som trycker mot barriären skapar också en förankrande kraft, vilket gör att systemet självförankras. Detta tredje och sista steg i installationsprocessen lägger grunden för en pålitlig och effektiv lösning som skapar ett torrt arbetsområde.

Geodesign Barriers: Den Mångsidiga Lösningen för Vattenrelaterade  Byggprojekt

Geodesign Barriers är ett modulbaserat kofferdammsystem som snabbt kan monteras och demonteras, och erbjuder en flexibel och kostnadseffektiv lösning för en mängd olika vattenrelaterade byggprojekt. Här är några exempel på hur Geodesign Barriers kan användas i olika situationer där en kofferdamm kan behövas:Få en offert

Bridge construction

Brobyggnadsprojek.

Geodesign Barriers kan användas för att skapa ett torrt arbetsområde runt bropelare, vilket möjliggör för byggnadsarbetare att säkert utföra sitt arbete utan att hindras av vatten. Den modulbaserade designen hos Geodesign Barriers gör det möjligt att snabbt montera och demontera dem, vilket gör dem till en idealisk lösning för broprojekt som kräver att flera kofferdammar snabbt uppförs och tas ned.

Dam construction.

Dammar

Kofferdammar används ofta vid dammbyggen för att leda om vattenflödet och skapa torra arbetsplatser. Geodesign Barriers kan användas istället för traditionella kofferdammar och erbjuder en mer flexibel och kostnadseffektiv lösning. Deras modulbaserade design gör dem enkla att transportera och sätta upp, vilket snabbar på arbetet och använder resurser smart.

Pipeline construction

Rörledningskonstruktion

Geodesign Barriers kan användas för att skapa ett torrt arbetsområde för svetsning eller installation av rör vid byggnation av rörledningar i vattendrag. Deras modulbaserade design gör dem enkla att installera och ta bort, vilket minskar den tid och kostnad som behövs för att slutföra projektet

Repair water infrastructure

Underhålls- och reparationsarbeten på vattensystem

Geodesign Barriers kan användas för att fixa underhålls- och reparationsarbeten på olika vattensystem som dammar, slussar och reningsverk. De kan specialanpassas för olika projektets behov, vilket gör dem perfekta för komplexa reparationer och underhåll.

Ship repair

Fartygsreparation

Geodesign Barriers kan användas för att skapa ett torrt arbetsområde runt båtar och fartyg, så att arbetare kan utföra reparationer och underhåll på fartygets skrov utan att störas av vatten. Geodesign flexibilitet gör dem enkla att transportera och montera, vilket gör dem till en idealisk lösning för fartygsreparationsprojekt där flera kofferdammar behöver upprättas och tas ned snabbt.

Environmental remediation

Miljösanering

Geodesign Barriers kan användas för att isolera och innesluta förorenad jord eller vatten vid miljösaneringsprojekt, vilket möjliggör säker borttagning och omhändertagande av farligt material. Deras modulbaserade design gör att de enkelt kan anpassas efter varje projekts specifika behov, vilket ger en flexibel och kostnadseffektiv lösning för miljösaneringsprojekt

Boat ramps

Båtramper

Geodesign Barriers erbjuder en snabb och effektiv lösning för underhåll och byggnation av båtramper. Deras modulära design möjliggör snabb montering och demontering, vilket minskar tid och kostnad. De skapar en torr och säker arbetsmiljö för att reparera, utöka eller bygga båtramper. Med Geodesign Barriers kan projekt slutföras snabbt, säkert och effektivt

Canals

Kanaler

Använd en temporär kofferdam för att blockera vattnet i en kanal där reparations- eller saneringsarbete måste utföras. Kofferdammar håller arbetarna torra och möjliggör arbete på annars vattenfyllda platser.

Shoreline restoration

Strandlinjerestaurering/ stabilisering:

Geodesign Barriers erbjuder en flexibel och kostnadseffektiv lösning för projekt inom strandlinjerestaurering och stabilisering. Genom att använda kofferdammar kan Geodesign Barriers fungera som en barriär mellan strandkanten och vattnet, och förhindra försämring och erosion. Deras modulära design gör dem enkla att installera och ta bort, vilket minskar tid och kostnad.