Geodesign Barriers – Index

Geodesign Barriers - Svenska lösningar för globala översvämningar

Innovativ teknologi, mångårig erfarenhet och ett starkt engagemang för miljö och säkerhet har gjort Geodesign Barriers världsledande på mobila översvämningsskydd. Med över 25 års erfarenhet och svenskt SSAB-stål i ryggen används våra översvämningsbarriärer idag i mer än 20 länder.

Videoframe_About

Svenska översvämningsbarriärer med global certifiering

Geodesign Barriers kombinerar svensk ingenjörskunskap med toppmodern CNC-teknik för att tillverka översvämningsbarriärer av högkvalitativt SSAB-stål. Våra produkter uppfyller de strikta kraven från FM Approvals och BSI Kitemark, vilka är globala branschledande standarder för barriärer mot översvämningar. Vår innovation har prisats med "Genève Grand Prix for Best Innovation of the Year" och med mer än 25 års erfarenhet fortsätter vi att leverera pålitligt skydd mot översvämningar.

  • 25+ års erfarenhet
  • FM Approvals & BSI Kitemark
  • Används av myndigheter, elbolag och andra stora företag.

Se alla översvämningsbarriärer

European Patent
FM ANSI 2510
ISO 9001
US Patent
BSI Kitemark PAS 1188

Geodesignsöversvämningsbarriärer – utformade för att klara svåra översvämningar 

Geodesign erbjuder en serie översvämningsbarriärer framtagna för att skydda mot olika typer av översvämningar. Varje modell är utformad för snabb och enkel uppsättning utan verktyg eller markarbeten, vilket är ovärderligt vid stora räddningsaktioner. Med robusta metallstöd, precisionstillverkade metallskivor och slitstarkt plastmembran, tillhandahåller vi en lösning som myndigheter och företag kan lita på när det gäller att skydda infrastruktur och egendom i krissituationer.

Se alla översvämningsbarriärer

Geodesigns översvämningsbarriärer:Mångsidigt systemföröversvämningar och kofferdammar

Geodesigns översvämningsbarriärer kan kontrollera och styra vatten i krävande situationer. Den robusta, självförankrande och hopfällbara konstruktionen är, förutom ett perfekt storskaligt översvämningsskydd, även utmärkt som kofferdammar vid konstruktionsarbeten i vatten.

Group 43 Copy

"Det översvämningskydd vi har valt (Geodesign Barriers) är det mest mångsidiga på marknaden, vilket är precis vad vi behöver i Osney. Barriärerna har redan bevisat sin framgång i andra delar av landet."

- Rob Alexander, Flood Risk Manager @ Environment Agency, UK

fraser-coast-regional-council-logo-vector

"Vi är väldigt nöjda med Geodesigns översvämningsbarriär. Den enda anledningen till att det inte är översvämmat över hela staden är att barriären stoppar vattnet. Vi är mycket, mycket lättade."

- George Seymore, Borgmästare i Fraser Coast, Australien

dsc-1707-blue

Arbeta med oss och görskillnadi världen

Vi söker tekniska experter och professionella försäljare till vår verksamhet. 

Efterfrågan på översvämningsskydd fortsätter att öka. Vi ser därför möjligheter att utöka vår verksamhet och introducera våra produkter på nya marknader. Vår affärsmodell är utformad för att vara flexibel, med tre olika former av samarbeten. Vi söker därför återförsäljare, distributörer och/eller strategiska partners till såväl Sverige som andra länder. 

Gemensamt tar vi fram en plan för hur vi kan arbeta tillsammans med att förebygga skadeverkningar vid översvämningar. Så oavsett om du är egenföretagare eller representerar ett företag kan du vara vår framtida medarbetare. Kontakta oss gärna  om du delar vår vision, ser potentialen i våra produkter och vill arbeta med oss.

person-icon

Återförsäljare

Du är egenföretagare som representerar Geodesign Barriers och marknadsför våra översvämningsbarriärer samt vårt varumärke. Din provision baseras på din försäljningsvolym. Försäljningen hanteras av Geodesign och slutkunden.

persons-icon

Distributör

Om du är ett etablerat företag som verkar inom ett relevant område kan du inkludera Geodesign Barriers i din portfölj av lösningar som erbjuds till dina kunder. Som distributör förväntas du inte representera Geodesign som företag eller varumärke, men du bör marknadsföra våra produkter i enlighet med vårt avtal. Försäljningen hanteras av distributören och slutkunden.

chat-icon

Strategisk partner

Du kan bli vår strategiska partner om du arbetar inom ett relevant område och känner till möjligheter där Geodesigns översvämningsbarriärsystem skulle passa in. Vi erbjuder referral-arvoden till personer som kan förse oss med information och relevanta kontakter som resulterar i faktiska försäljningar. Kontakta oss för mer information.

24

länder

30

år

160 000 +

meter sålda

Nyhetsartiklar

Läs fler nyhetsartiklar

Världsledande företag och  myndigheter väljer oss - Se våra prestigefyllda kunder

Med över 25 års erfarenhet har vi byggt upp ett rykte som en pålitlig leverantör av översvämningsbarriärer till några av världens största företag och myndigheter. Vår kunder inkluderar globala företag som ExxonMobil och Duke Energy i USA, samt ledande brittiska organisationer som Environment Agency, National Grid, SSE, UK Power Networks och Northern Powergrid. Vi är stolta att ha kunder över hela världen och ser fram emot att fortsätta leverera pålitliga översvämningsskydd.

Vanliga frågor, FAQ

Hur stort vattentryck klarar barriärerna?

Geodesigns översvämningsbarriärer klarar med god marginal det vattentryck som maximalt kan uppstå i deras olika dämhöjder. Barriärerna kan också hantera extra belastning utöver statiskt vattentryck, såsom vågor, flytande bråte och strömmar.

Barriärerna har använts i skarpa lägen och skyddat mark och egendom från skador under många år och vid otaliga tillfällen. Detta är det yttersta beviset på att de klarar det vattentryck som uppstår och de säkerhetskrav som ställs. Därutöver har barriärerna genomgått omfattande tester och är certifierade enligt Kitemark BS 851188-2 standarden. Barriärerna är också FM-godkända, vilket innebär att de klarar de stränga kraven från FM Global, ett ledande internationellt företag inom fastighetsförsäkring och riskhantering. Detta godkännande samt tester och certifieringar garanterar att barriärerna kan hantera det vattentryck och de påfrestningar de är konstruerade för. 

Vilka underlag kan barriärerna sättas upp på?

Geodesigns översvämningsbarriärer fungerar på alla underlag som erbjuder tillräcklig friktion som till exempel asfalt, olika typer av grus, gräs och lera.

Systemets flexibilitet är en betydande fördel i både stadsmiljöer och i naturen som ofta kännetecknas av ojämn mark och fasta föremål som inte kan flyttas. Det går att skapa skräddarsydda lösningar i alla tänkbara formationer och går att ansluta mot till exempel väggar eller jordvallar. Dessutom hanterar systemet ojämnheter som trottoarkanter, trappor och sluttningar utan problem.

I de fall där underlaget är slät betong, vilket innebär mindre friktion, kan förankring med bultar användas för att säkerställa systemets effektivitet.

Sammanfattningsvis är Geodesigns översvämningsbarriärer anpassningsbara och lämpliga för nästan alla underlag och miljöer, vilket erbjuder pålitligt skydd oavsett plats.

Vilken kunskap krävs för att sätta upp Geodesigns översvämningsbarriärer?

Det krävs ingen professionell utbildning för att kunna använda Geodesigns översvämningsbarriärer. Våra manualer och instruktionsfilmer är heltäckande och utformade så att de lätt kan förstås och följas. Detta möjliggör korrekt uppsättning av barriärerna även av lekmän. Vi rekommenderar dock att minst två personer som ansvarar för uppsättningen har genomgått den träning vi erbjuder i samband med inköp av våra barriärer, för att säkerställa en korrekt installation.

Styrkan med Geodesigns översvämningsbarriärer ligger i deras enkelhet. Uppsättningsproceduren utförs utan behov av maskiner eller verktyg, och systemet innehåller inga lösa delar som behöver monteras.

Sammanfattningsvis är systemet enkelt att lära sig och installera för alla, oavsett tidigare erfarenhet av våra produkter. Systemet är enkelt för stora grupper att snabbt lära sig och sätta upp i kritiska situationer.

Hur fungerar Geodesigns översvämningsbarriärer?

Geodesigns översvämningsbarriärer är temporära och mobila och kan sättas upp snabbt utan verktyg. De används effektivt närsomhelst och nästan var som helst. Barriärernas konstruktion består av sammanlänkade, triangulära stöd av galvaniserad plåt, metallskivor och ett plastmembran. Detta triangulära stöd skapar en vinkel som, med hjälp av vattentrycket, pressar ner konstruktionen i marken. Det resulterande trycket och friktionen skapar en självförankrande kraft, vilket eliminerar behovet av ytterligare förankring som till exempel markskruvar.

För att förhindra vattenläckage är det viktigt att blockera avlopp, brunnar och andra hålrum. Vid behov används pumpar för att hantera eventuella läckage.

Barriärerna har två huvudfunktioner:

  1. Att hålla vatten borta genom att valla in områden.
  2. Att styra strömmande vatten bort från kritiska områden till större, mindre känsliga ytor som fält.

Användarscenarion inkluderar:

  1. Uppsättning innan översvämning: Barriärerna installeras vid risk för översvämning och tas bort när faran är över. De kan användas på förutbestämda platser och ingå som en del av en större översvämningsberedskap.
  2. Uppsättning under pågående översvämning: Barriärerna kan även installeras i vatten för att minska skadeverkningarna och underlätta reparationer av viktig infrastruktur.

Geodesigns barriärer är anpassningsbara och mångsidiga, lämpliga för både städer och naturnära områden. De kan konstrueras i vinklar, på ojämnt underlag och runt hinder som trottoarkanter, trappor, och lyktstolpar. Dessutom kan de användas för att bygga tillfälliga bassänger för att hantera större volymer av vätskor såsom vatten eller oljespill.

Sammanfattningsvis är Geodesign Barriers mångsidiga, robusta och en central del av en omfattande översvämningsberedskap.

Är översvämningsbarriärer dyra?

Jämfört med kostnader som uppstår vid en översvämning, är förebyggande åtgärder med våra barriärer mycket billigt och kostnadseffektivt. De har betalat igen sig efter bara en användning och därefter kan barriärerna användas gång på gång.

För samhällsviktiga verksamheter som sjukhus, elbolag, flygplatser och liknande kan översvämningar leda till stora avbrott som ger mer än bara ekonomiska kostnader då de inte kan upprätthålla sin verksamhet. Översvämningar orsakar även mänskligt lidande genom förstörda hem och miljöer. Kostnaden för barriärerna är små i relation till detta.

För att utvärdera kostnaden för Geodesigns översvämningsbarriärer jämfört med andra former av översvämningsskydd är fördelarna för Geodesigns barriärer många: de går snabbt och enkelt att sätta upp, de kan användas många gånger,  de kan enkelt flyttas till nya platser och nya användare, de kan sättas upp i svår terräng inklusive i vatten, de finns i olika höjder varav den högsta höjden är världsledande på marknaden, de kan byggas ut och anpassas efter behov, de är enkla att montera ner när översvämningen är över och ger mindre skador på naturen än vad tillexempel sand och sandsäckar orsakar, de kan användas som kofferdammar vid konstruktionsarbete i vatten när de inte används som översvämningsbarriärer. 

Livslängden och hållbarheten hos en översvämningsbarriär är också viktiga faktorer när kostnaden ska beräknas. Våra barriärer är robusta och tillverkade av höghållfast stål från SSAB, endast plastmembranen kan behöva bytas ut efter användning.

Sammanfattningsvis kan översvämningsbarriärer innebära en stor initial kostnad, men deras förmåga att skydda värden som vida överstiger inköpspriset gör dem kostnadseffektiva. Våra barriärer kan användas många gånger, är robusta, pålitliga och hållbara över tid vilket innebär en långsiktig och klok investering.

Hur fungerar temporära översvämningsbarriärer?

Temporära översvämningsbarriärer ger ett effektivt och tillfälligt skydd mot översvämningar. Varje barriär består av ett metallstöd, en metallskiva och ett plastmembran som hindrar vatten från att tränga igenom. Vattnets tyngd bidrar till att förankra konstruktionen i marken genom friktion, vilket stärker dess stabilitet. Barriären tål fullt vattentryck ända upp till dess topp.

Förutom själva barriären är det nödvändigt att använda pumpar för att pumpa bort vatten som kan läcka in på olika sätt. Det är även viktigt att noggrant sätta lock på dagvattenbrunnar, stänga av rör och andra kanaler som leder in i det skyddade området. Med dessa åtgärder skapas en torr invallning runt området och ett effektivt skydd mot översvämning.

Vilka funktioner har översvämningsbarriärer?

Översvämningsbarriärernas huvudfunktion är att hålla vatten borta eller styra strömmande vatten från platser som behöver skyddas. Barriärerna kan sättas upp direkt i vatten som därefter pumpas bort. Detta minskar skadeverkningar av översvämningar och möjliggör snabbt återställande av hus och mark.

Barriärerna är mobila och särskilt användbara i scenarier där permanenta eller semi-permanenta skydd inte finns, är svåra att installera eller oönskade. Det kan exempelvis gälla där utsikten skulle förloras vid byggandet av permanenta skydd eller då översvämningar uppstår på oväntade områden och behöver skyddas snabbt. Temporära översvämningsskydd är också en kostnadseffektiv övergångslösning för områden som väntar på permanenta lösningar.

Översvämningsbarriärer från Geodesign är tillverkade i metall med utbytbart plastmembran. Det är en kostnadseffektiv lösning då de kan användas om och om igen under många år. De kan även användas för kofferdammar vid konstruktionsarbeten i vatten, som till exempel vid broreparationer.

Sammanfattningsvis är funktionen hos våra översvämningsbarriärer flera. De dämmer vatten och skyddar mark och egendom mot skador, de styr strömmande vatten bort från oönskade områden. De är mobila och snabba att sätta upp och kompletterar permanenta skydd. De kan även vara till stor hjälp vid byggprojekt där områden måste torrläggas.

Geodesigns översvämningsbarriärer är mångsidiga, kostnadseffektiva och centrala för en fullständig beredskap mot översvämningar.