Flood Barrier (2)

Översvämningbarriärer du kan lita på

Geodesigns översvämningsbarriärer säkerställer skyddet för samhällen, infrastruktur och fastigheter. Våra självförankrande barriärer är tillverkade av höghållfast stål från SSAB och precisionstillverkade med CNC-teknik, vilket ger pålitligt skydd mot översvämningar. Barriärerna är utformade för att hantera oregelbundna underlag och krävande markförhållanden på ett effektivt sätt. De är tillräckligt robusta för att stå emot vatten upp till 2,45 meters höjd, en prestanda som få andra mobila skyddsbarriärer kan matcha.

Geodesigns översvämningsbarriärer: Framtagna för att hantera de mest krävande översvämningarna

Geodesigns översvämningsbarriärer erbjuder ett brett utbud av produkter som är noggrant utformade för att hantera olika typer av översvämningsproblematik i dämhöjder från 41 cm upp till 245 cm. Våra tre produktserier – Heavy Duty, Industrial och Elemental – är skräddarsydda för att möta tuffa översvämningsförhållanden.

Våra översvämningsbarriärer kombinerar en robust stålram med högteknologiska lättviktsmaterial, allt samlat i en innovativ design. Denna konstruktion möjliggör en både snabb och flexibel montering för att skapa skräddarsydda skyddslösningar, vilket säkerställer ett effektivt och tillförlitligt försvar mot översvämningar.

Boka kostnadsfri konsultation

European Patent
FM ANSI 2510
ISO 9001
US Patent
BSI Kitemark PAS 1188
Maximal dämhöjd 41- 61 cm
Uppsättningstid 100 m / 5 personer 30 minuter
Barriärens platsbehov 42 - 70 cm
Sektionsbredd (c/c) 100 cm
Vikt barriärsektion 10 - 14 kg

Tillgängliga modeller:

E41

E61

Maximal dämhöjd 61 - 121 cm
Uppsättningstid 100 m / 5 personer 35 - 70 minuter
Barriärens platsbehov 57 - 146 cm
Sektionsbredd (c/c) 80 - 100 cm
Vikt barriärsektion 17 - 33 kg

Tillgängliga modeller:

P61

P81

P101

P121

Maximal dämhöjd 122 -245 cm
Uppsättningstid 100 m / 5 personer 50 - 130 minuter
Barriärens platsbehov 180 - 370 cm
Sektionsbredd (c/c) 122 cm
Vikt barriärsektion 67 - 141 kg

Tillgängliga modeller:

C122

C152

C184

C213

C245

Beslutsguiden:9 Nyckelfaktorer vid val av översvämningsskydd

Att köpa in översvämningsskydd är ett stort och viktigt beslut, med många faktorer att ta hänsyn till. Även om varje översvämning är unik finns det vissa nyckelfaktorer som är viktiga att ta i beaktning inför ett inköp. Med våra 25 års erfarenhet vill vi hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut. För att hjälpa dig i denna process har vi sammanställt en lista över nyckelfaktorer att ta i beaktande:

Ta hjälp av våra experter

9 – key criteria – Quality labels

1. Certifieringar

Se till att alla översvämningssystemet du överväger är certifierat av en pålitlig tredje part för tillförlitlighet. Ett översvämningsskydd som inte håller måttet kan få katastrofala följder, orsaka omfattande skador och utgöra en fara för människor och egendom.

Kontrollera att översvämningsskyddet är kvalitetscertifierat av en erkänd organisation. De mest rigorösa och seriösa branschcerifieringar på marknaden är "FM Approval" och "BSI Kitemark". Produkterna ska vara certifierade och noggrant testade för att garantera säkerhet vid översvämningar.

9 – key criteria – Real references

2. Referenser från riktiga översvämningar

När du letar efter översvämningsskydd är det viktigt att hitta referenser från riktiga översvämningar, ju fler desto bättre.

Välj ett system som klarat sig bra i verkliga översvämningar. Kontrollera att det finns bevis på att översvämningsskyddet verkligen håller för fullskaliga översvämningar – att bara se dem i testmiljöer eller på torrt land räcker inte.

9 – key criteria – FIlling materials

3. Krävs fyllnadsmaterial?

När du använder översvämningsskydd som behöver fyllas med material som sand, vatten, grus eller luft, är det viktigt att tänka på all logistik som krävs för att de ska fungera fullt ut.

Detta innefattar faktorer som tillgänglighet och hantering av fyllnadsmaterial, vilket kan kräva tunga maskiner, arbetskraft, pumpar och tillräcklig pumpkapacitet för att snabbt kunna leverera nödvändigt material till det utsatta översvämningsområdet. Att räkna ut denna logistik och de tillhörande kostnaderna är avgörande när man jämför olika översvämningsskydd. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att material som sand och vatten kan bli förorenade efter en översvämning, och att rätt hantering och sanering måste följas för att säkerställa en ansvarsfull hantering efter översvämningen. Företagen pratar väldigt lite om dessa kostnader och ansvar utan det ligger på dig som konsument att förstå hela bilden innan du tar ett beslut om inköp.

9 – key criteria – Anchoring

4. Krävs förankring?

Det är viktigt att tänka på hur den tilltänkta plats påverkas om översvämningsbarriären behöver förankras i marken. Markarbeten medför ofta extra kostnader och ibland är det inte ens möjligt borra i marken på grund av känsliga rör och annat under markytan.

Dessutom är det viktigt att räkna med kostnaderna för att återställa markytan efter en översvämning. Dessa överväganden kan hjälpa dig att bedöma den totala kostnaden och lämpligheten av ett specifikt översvämningsskydd på din tilltänkta plats.

9 – key criteria – Though conditions

5. Tuffa förhållanden

Det är avgörande att utvärdera om ett översvämningsskydd kan stå emot de utmaningar som svår terräng och verkliga förhållanden innebär. Ojämna ytor, trappsteg, sluttningar, trottoarkanter, övertoppning och flytande bråte är bara några av de hinder som systemet kan stöta på.

Genom att tänka på dessa saker kan du se till att översvämningsskyddet du väljer står pall även under svåra förhållanden.

9 – key criteria – Total cost

6. Totala kostanden

När du köper översvämningsskydd, tänk på priset i förhållande till den förväntade livslängden och hur livslängden påverkas av användning, exponering för solljus och extrema temperatur. Kostnaden för att distribuera, installera och underhålla barriären, inklusive fyllnadsmaterial, reservdelar, reparationer, utbildning och utrustning för utplacering av barriären bör också beaktas.

Inkludera även kostnader för personalen det krävs att sätta upp systemet. Att inkludera alla kostnader i kalkylen och dessutom se det över ett livsspann ger ett korrekt ekonomiskt underlag att fatta beslut på.

9 – key criteria – Quick deployment

7. Snabb uppsättning

Det är viktigt att översvämningsskyddet går snabbt att sätta upp. En snabb uppsättning är kritisk för att säkerställa att översvämningsskyddet är på plats innan översvämningen inträffar.

Även om ett översvämningsskydd kan se enkelt ut kan det vara krångligt att sätta upp på grund av alla smådelar och kopplingar. Så det är viktigt att välja ett system som är enkelt att montera. Det sparar både tid, pengar och kan vara helt avgörande i ett skarpt läge.

9 – key criteria – Contaminated water

8. Hantera förorenat översvämningsvatten

Vid översvämningar kan översvämningsbarriären komma i kontakt med förorenat vatten. Detta kan vara ett problem för översvämningsbarriärer som förlitar sig på material som sand eller vatten i sin konstruktion, eftersom även dessa då blir förorenade och måste hanteras tas omhand om efteråt.

Dessutom kan vissa barriärer tillverkade i plast inte rengöras effektivt om de kommer i kontakt med förorenat vatten, vilket leder till att de snart behöver bytas ut helt. Det är därför viktigt att välja ett översvämningsskydd som klarar av att hantera förorenat vatten bra.

9 – key criteria – Maintenance

9. Skötsel efter översvämning

Det finns vissa kostnader kopplade till underhåll och hantering av översvämningsskydden för att säkerställa att de är redo för nästa översvämning. Att kontrollera, montera ner och rengöra systemen kan vara svårt och kostsamt för vissa system.

Till exempel kan plaster som täpps till och inte kan återanvändas eller förseglade tuber som är svåra att torka ur efter kontakt med förorenat vatten göra efterarbetet tidskrävande och dyrt. Tänk också på att du kanske måste laga, byta ut eller kasta skadade delar. För att välja rätt rekommenderar vi att du frågar leverantören efter mer information eller helst referenser från andra användare av systemet. Genom att göra det kan du se till att systemet du väljer är pålitligt och kostnadseffektivt över tid.

fraser-coast-regional-council-logo-vector

"Fantastiskt enkel produkt som var lätt att sätta upp och ta ner och som räddade hela vårt affärsdistrikt från översvämning."

- Ken Diehm, VD, Fraser Coast Regional Council, Australien

Home owner

"Vi beslutade att stanna hemma under översvämningen eftersom vi har fullt förtroende för barriären. Den stod där, stadig som en klippa, på den nybyggda vägbanan”

- Bob Herrick, Lokal invånare, Ironbridge England

Guiden tillöversvämningsskydd: Ditt val på marknaden.

När det gäller översvämningsskydd erbjuder marknaden ett brett utbud av alternativ. Oavsett vilken typ du väljer delar alla översvämningsskydd förmågan att hålla tillbaka vatten på olika sätt och i varierande grad utan att förflyttas av det tryck som vattnet utövar.

Dessa metoder kan generellt klassificeras i fyra olika koncept, var och en med sina fördelar och nackdelar. Genom att förstå dessa koncept kan du fatta ett välgrundat beslut när du väljer ett översvämningsskydd.

Fyllnadsmaterial

Tanken bakom dessa typer av översvämningsskydd är att använda ett fyllnadsmaterial som sand, vatten, grus eller stenar för att ge vikt och skapa ett översvämningssystem som stannar på plats. För att installera den här typen av barriärer behöver lastbilar transportera fyllnadsmaterialet till platsen, där det placeras inom barriärens struktur. Om vatten används som fyllnadsmaterial är det viktigt att ha tillgång till en vattenkälla innan en översvämning inträffar. Översvämningsvatten är ofta ett dåligt alternativ då det är förorenat.

eller

Inget fyllnadsmaterial

Dessa typer av översvämningbarriärer r utformade för att skapa en förankringskraft som är starkare än den tryckkraft som översvämningsvatten utövar. Som ett resultat krävs ingen extra fyllnadsmaterial, såsom sand eller vatten, för att säkra barriären på plats.

Förankrad

För att stå emot tryckkraften från översvämningsvatten kräver vissa översvämningssystem ytterligare förankring utöver deras egen konstruktion. Detta uppnås vanligtvis genom att fästa barriären i marken med olika metoder.

eller

Fristående

Konstruktionen och/eller vikten hos systemet är sådan att den har tillräcklig förankringskraft för att förbli stabil och på plats utan behov av ytterligare förankring.

Vänta inte - Kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig

Olika sorters översvämningsskydd: Förstå deras unika egenskaper och användningsområden

Det finns många olika sorters översvämningsskydd på marknaden, var och en med sin unika form och lösning. Genom att titta på de fyra olika koncepten som nämndes tidigare - med eller utan fyllnadsmaterial och om de är fristående eller förankrade - kan vi lära oss mer om de olika översvämningsskydden som finns. Här är en kort beskrivning av några av modellerna.

Sand-or-water-filled-gabions

Sand- eller vattenfyllda Gabioner

Fyllnadsmaterial & Fristående

Gabioner är fyllda säckar som kan kopplas samman för att bilda en översvämningsbarriär. De är vanligtvis konstruerade med ett genomsläppligt material som geotextil och förstärkta med ramverk av metallnät eller liknande. För att ge stabilitet mot översvämningsvatten fylls gabionerna med material som sand, vatten eller grusstenar. Dessa system betraktas som tyngdkraftsdammar eftersom de förlitar sig på vikten och formen på fyllnadsmaterialet för stabilitet.

 • Höjden på systemet kan ökas under användning, vilket gör det flexibelt och anpassningsbart till förändrade översvämningsförhållanden.
 • Att installera gabioner kan vara tidskrävande eftersom det kräver en stor mängd fyllnadsmaterial.
 • Dessutom krävs tunga maskiner som lastbilar och vattenpumpar för att tillhandahålla fyllnadsmaterialet.
 • Efter en översvämningshändelse kan det vara utmanande att göra sig av med stora mängder förorenat fyllnadsmaterial.
 • Dessutom kan igentäppta geotextilmaterial göra det svårt att rengöra, och gabionerna kanske inte går att återanvända.
Water-filled-tubes

Vattenfyllda tuber

Fyllnadsmaterial & Fristående

Vattenormar är ett annat namn för dessa prefabrikerade tuberna av förstärkt PVC-plast. Tuberna kopplas samman för att bilda en översvämningsbarriär. Då de förlitar sig på vikten och formen hos fyllnadsmaterialet betraktas dessa system som tyngdkraftsdammar och kan ge stabilitet mot översvämningsvatten.

För att installera systemet krävs maskiner som lastbilar och vattenpumpar för att fylla tuberna med luft, vatten eller annat lämpligt material. Tuber fyllda med vatten är generellt lämpliga för långa skyddslängder nära en vattenkälla.

 • En fördel med dessa system är att de kräver relativt litet lagringsutrymme.

 • De måste däremot användas nära en vattenkälla, vilket begränsar deras användning.

 • Dessa system är mycket känsliga för vandalisering eller skador från vassa föremål.

 • Om det blir hål eller revor i tuberna kan hela systemet kollapsa med katastrofala konsekvenser.

 • Tuberna måste användas på relativt plana ytor, vilket inte alltid är möjligt.

Ancored-Vertical-Wall

Förankrade vertikala väggar

Inget Fyllnadsmaterial & Förankrad

Dessa översvämningsbarriärer består av styva, självbärande element som hakar i varandra och bildar en sammanhängande mur. Elementen är tillverkade med en L-formad struktur som använder vikten av översvämningsvattnet för att skapa en förankringskraft. Dock kan ytterligare förankring behövas för att förhindra att barriären glider bakåt, vilket innebär att markundersökning och/eller förinstallation behövs. Denna förankring kan göra dessa system mindre mångsidigt jämfört med fristående system. Framkanten av systemet är utformad med en tätlist för att förhindra läckage.

 • En fördel med dessa system är deras relativt lilla utrymme de upptar.

 • Behovet av förankring kan göra förberedelserna för översvämningsskyddet liknande semi-permanenta översvämningssystem.

 • Dessa system är inte lämpliga att använda på ojämn mark.

 • Lång installationstid då markförankring krävs.

Freestanding-Vertical-Wall

Fristående vertikala väggar

Inget Fyllnadsmaterial & Fristående

Dessa översvämningsbarriärer består av styva självbärande element som är ihopkopplade för att bilda en kontinuerlig översvämningsbarriärvägg, liknande förankrade vertikala väggar. Den L-formade strukturen använder vikten av översvämningsvattnet över främre kanten av systemet för att ge stabilitet och skapa en tätning mot marken.

 • Dessa barriärer är inte lämpliga för naturliga ytor som gräsmark eller åkermark, eftersom läckage under dessa system kan vara betydande, särskilt på ojämn terräng på grund av deras stelhet.

 • Dessa barriärer är bäst lämpade för att leda vattenflöden snarare än att hålla tillbaka vatten på grund av det höga läckaget under systemet.

 • De fungerar endast på lägre dämhöjder.

 • De är oftast billiga att köpa in, men få är certifierade och testade.

Freestanding-A-Frame-Metal-Barrier

Fristående Stålbarriärer

Inget Fyllnadsmaterial & Fristående

Stålbarriärer är ett modulärt översvämningssystem bestående av metallstöd och skivor som läggs på och skapar ett lutande plan av metall. Ett plastmembran rullas sedan ut och täcker strukturen samt en bit ut på marken framför barriären. Den ingenjörsmässiga konstruktion gör de självförankrande och använder vattnets vikt för stabilitet. Barriären byggs del för del vilket skapar stor flexibilitet i systemet och snabb uppsättning då inga delar är tyngre än vad två personer kan bära.

 • Fristående och självförankrande, använder vattnets vikt för stabilitet

 • Enkel montering utan verktyg och maskiner

 • Hög flexibilitet som klarar kurvor och ojämnheter utan problem

 • Snabb uppsättning och nertagning

Anchored-Pop-Up-Plastic-Canvas

Självfyllande Segelbarriärer

Inget Fyllnadsmaterial & Förankrad

Dessa skyddsbarriärer består av en stark och mjuk plastduk där översvämningsvattnet fyller upp fickor och på så sätt stoppar vattnet. Plastduken är fastsatt i marken för stabilitet, och stabilitet uppnås genom att vattnets tyngd verkar på en längre bit plastmembran framför systemet. Ibland behövs det manuellt arbete för att säkerställa att översvämningsvattnet kommer in i systemet på rätt sätt.

 • Finns endast i fasta längder.

 • Risk för att systemet kollapsar om systemet övertoppas

 • Kräver manuellt arbete om vattnet kommer snabbt eller hamnar över systemet

 • Inte särskilt flexibel

Water-filled-containers

Vattenfyllda boxar

Fyllnadsmaterial & Fristående

Vattenfyllda boxar har en cellstruktur som kopplas samman för att skapa en barriär mot översvämningar. De är oftast tillverkade av vattentäta material som polyester, polyeten och plast, och de står stabilt på grund av sin form och den vikt som vattnet ger. Däremot finns risk för hasning om barriären övertoppas. För att installera dem krävs tankbil och vattenpumpar vilket påverkar flexibiliteten och uppsättningstiden negativt. Systemet har en fast botten och fungerar därför mindre bra på ojämn mark.

 • Tillverkad av vattentäta material som polyester, polyeten och plast

 • Uppnår stabilitet genom formen och vikten av fyllnadsmaterialet

 • Riskerar att glida när de översvämmas

 • Kräver maskiner för installation

 • Fungerar inte bra på ojämn mark och har en styv botten

Vänta inte - Kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation.

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig

Vad vill du veta om Geodesign Barriers?

Vilken kunskap krävs för att sätta upp Geodesigns översvämningsbarriärer?

Det krävs ingen professionell utbildning för att kunna använda Geodesigns översvämningsbarriärer. Våra manualer och instruktionsfilmer är heltäckande och utformade så att de lätt kan förstås och följas. Detta möjliggör korrekt uppsättning av barriärerna även av lekmän. Vi rekommenderar dock att minst två personer som ansvarar för uppsättningen har genomgått den träning vi erbjuder i samband med inköp av våra barriärer, för att säkerställa en korrekt installation.

Styrkan med Geodesigns översvämningsbarriärer ligger i deras enkelhet. Uppsättningsproceduren utförs utan behov av maskiner eller verktyg, och systemet innehåller inga lösa delar som behöver monteras.

Sammanfattningsvis är systemet enkelt att lära sig och installera för alla, oavsett tidigare erfarenhet av våra produkter. Systemet är enkelt för stora grupper att snabbt lära sig och sätta upp i kritiska situationer.

Vilka underlag kan barriärerna sättas upp på?

Geodesigns översvämningsbarriärer fungerar på alla underlag som erbjuder tillräcklig friktion som till exempel asfalt, olika typer av grus, gräs och lera.

Systemets flexibilitet är en betydande fördel i både stadsmiljöer och i naturen som ofta kännetecknas av ojämn mark och fasta föremål som inte kan flyttas. Det går att skapa skräddarsydda lösningar i alla tänkbara formationer och går att ansluta mot till exempel väggar eller jordvallar. Dessutom hanterar systemet ojämnheter som trottoarkanter, trappor och sluttningar utan problem.

I de fall där underlaget är slät betong, vilket innebär mindre friktion, kan förankring med bultar användas för att säkerställa systemets effektivitet.

Sammanfattningsvis är Geodesigns översvämningsbarriärer anpassningsbara och lämpliga för nästan alla underlag och miljöer, vilket erbjuder pålitligt skydd oavsett plats.

Hur stort vattentryck klarar barriärerna?

Geodesigns översvämningsbarriärer klarar med god marginal det vattentryck som maximalt kan uppstå i deras olika dämhöjder. Barriärerna kan också hantera extra belastning utöver statiskt vattentryck, såsom vågor, flytande bråte och strömmar.

Barriärerna har använts i skarpa lägen och skyddat mark och egendom från skador under många år och vid otaliga tillfällen. Detta är det yttersta beviset på att de klarar det vattentryck som uppstår och de säkerhetskrav som ställs. Därutöver har barriärerna genomgått omfattande tester och är certifierade enligt Kitemark BS 851188-2 standarden. Barriärerna är också FM-godkända, vilket innebär att de klarar de stränga kraven från FM Global, ett ledande internationellt företag inom fastighetsförsäkring och riskhantering. Detta godkännande samt tester och certifieringar garanterar att barriärerna kan hantera det vattentryck och de påfrestningar de är konstruerade för. 

Finns det risk för skador eller sabotage av Geodesigns översvämningsbarriärer?

Geodesigns översvämningsbarriärer är konstruerade för att tåla extrema påfrestningar. Tack vare att de är tillverkade av höghållfast stål från SSAB, minskar risken betydligt för skador orsakade av flytande bråte eller sabotageförsök. Även vassa föremål som knivar är osannolika att orsaka så omfattande skador att barriärens funktionalitet påverkas.

Trots barriärernas robusta konstruktion rekommenderar vi kontinuerlig övervakning medan de är uppsatta. Syftet med detta är att säkerställa översvämningsskyddets effektivitet och för att minimera risken för vandalism. Övervakningsmetoder kan variera beroende på plats och andra specifika omständigheter, men en generell rekommendation är att alltid ha en ansvarig person på plats som kan vidta lämpliga åtgärder om något oförutsett skulle inträffa.

Sammanfattningsvis är Geodesigns barriärer byggda för att stå emot extremt tuffa förhållanden och förblir vanligtvis skadefria, men kontinuerlig övervakning och underhåll är avgörande för att fullt ut garantera deras effektivitet.