Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagrar vi?

Vi lagrar de personuppgifter som anges i formulären på vår webbplats. Detta inkluderar vanligtvis namn, e-postadress och telefonnummer. Om vår webbplats innehåller flera formulär, inkluderas information från samtliga dessa.

Ändamål med insamlingen?

De insamlade kontaktuppgifterna används för att skicka ut nyhetsbrev och annan marknadsföringsrelaterad kommunikation till våra prenumeranter. Vi använder dessa uppgifter enbart för de ändamål som har specificerats vid insamlingstillfället.

Hur tar du del av den lagrade informationen?

För att begära åtkomst till den information som lagrats om dig, vänligen kontakta oss via contact@geodesignbariers.com. Vi tillhandahåller den begärda informationen inom ramen för gällande dataskyddslagar.

Så raderar eller rättar du information?

Om du önskar rätta eller radera dina personuppgifter, kontakta Daniel Kullberg på daniel.kullberg@geodesignbarriers.com eller +46 762 342433. Vi kommer att behandla din förfrågan i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser.

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke

Du kan när som helst begränsa användningen av din information eller återkalla ditt samtycke. Vänligen kontakta Daniel Kullberg på daniel.kullberg@geodesignbarriers.com eller +46 762 342433 för att göra detta.

Period som uppgifterna lagras

Vi lagrar personuppgifterna under en period av 5 år, eller så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlades in för.

Konktaktinformation till personuppgiftsansvarig

Ansvarigt bolag för mottagande och hantering av personuppgifterna är Geodesign AB. För frågor, kontakta Daniel Kullberg på daniel.kullberg@geodesignbarriers.com eller +46 762 342433

Personuppgiftsbiträde / tekniskt ansvarig

Denna webbplats driftas och underhålls av The Generation Webbyrå i Stockholm. Vid förekomst av personuppgifter hanteras dessa tekniskt i en underleverantörs serverhallar med fysisk lokalisering i Göteborg. Webbplatsen patchas och underhålls dagligen i enligt med gängse webbstandard för att kontinuerligt hålla högsta möjliga säkerhetsnivå.