Storm Ciara’s Aftermath Billington Takes Precautionary Measures with Geodesign Barriers Ahead of Storm Dennis

Billington Rustar Sig med Geodesigns Barriärer Inför Stormen Dennis

Efter den förödande Storm Ciara, förbereder sig Billington i Lancashire med geodesigns barriärer inför det kommande ovädret Storm Dennis. Denna åtgärd symboliserar inte bara en proaktiv inställning utan även samhällets ihärdiga kamp mot naturkrafterna.

Publicerad 2022-10-18

Information

Plats: Billington, Lancashire, UK
Modell: P101 Industrial
Kund: Environmental Agency

Den 9 februari, i kölvattnet av Storm Ciara, drabbades Billington, Lancashire, av svåra översvämningar som påverkade omkring 40 hem. Dessa översvämningar, orsakade av Floden Calder som brast sina gränser, är inte ett nytt fenomen för området. Redan 2015, under annandag jul, upplevde invånare på Longworth Road liknande situationer. Den återkommande naturen av dessa översvämningar utgör en utmaning för fastighetsägare, några av vilka har uttryckt svårigheter med att erhålla försäkring, enligt BBC.

Storm Ciara, känd för sina kraftiga vindar och ihärdiga regnfall över hela Storbritannien, orsakade omfattande skador. Översvämningar, störningar i transportsystemet, och strömavbrott drabbade tusentals. Dessa händelser tjänade som en mörk påminnelse om naturens oberäkneliga kraft.

Storm Ciara’s Aftermath Billington Takes Precautionary Measures with Geodesign Barriers Ahead of Storm Dennis – 2

En anställd hos Geodesign kontrollerar översvämningsbarriärerna i Billington, Lancashire, som förberedelse för att skydda samhället mot framtida översvämningsrisker.

I förberedelse för Storm Dennis har Billington tagit till innovativa lösningar såsom geodesignbarriärer för att skydda sina hem och markområden från potentiella översvämningar.

Latest news