Enhanced Flood Protection in Leatherhead – Geodesign P101 Barriers Deployed

Nytt översvämningsskydd i Leatherhead: Geodesigns P101 barriär

Leatherhead i Surrey stärker sitt försvar mot översvämningar genom implementeringen av Geodesigns Industrial P101 översvämningsbarriärer, vilka ger ökat skydd till både hem och företag i området.

Information

Plats: Leatherhead, Surrey, UK
Modell: P101 Industrial
Kund: Environmental Agency

Som ett led i översvämningsförebyggande åtgärder har Leatherhead, beläget i Surrey, nyligen installerat 340 meter av Geodesigns Industrial P101 tillfälliga översvämningsbarriärer. Denna insats syftar till att förse upp till 28 bostäder och företag i Minchin Close och Emlyn Lane med förbättrat skydd mot eventuella översvämningsrisker.

Leatherhead, en historisk marknadsstad vid floden Mole, har länge brottats med översvämningar. Dess läge nära floden, i kombination med skiftande väderförhållanden, har gjort det nödvändigt med kontinuerliga förebyggande insatser.

Enhanced Flood Protection in Leatherhead – Geodesign P101 Barriers Deployed – 2

Geodesign Industrial P101 barriär i Leatherhead, Surrey, erbjuder förstärkt skydd till 28 hem och företag i områden med hög översvämningsrisk.

Emlyn Lane och Minchin Close, två bostadsområden i staden, har särskilt identifierats som riskområden för översvämningar. Installationen av Geodesign Industrial P101 i dessa områden är resultatet av en detaljerad riskanalys och återspeglar Miljömyndighetens åtagande att skydda Leatherheads invånare och företag.

Latest news