Defending Ilkley from the Ravages of Storm Dennis (1)

Ilkleys Skydd mot Storm Dennis Vrede

Ilkley, en charmig stad i Yorkshire, stod i centrum för en samordnad insats för att skydda sig mot stormen Dennis.

Information

Plats: Ilkley, Yorkshire, UK
Modell: P101 Industrial
Kund: Environmental Agency

Under februari månad, med hotet från stormen Dennis som lurade i horisonten, vidtog Ilkley snabba försvarsåtgärder. Geodesign Industrial P101 översvämningsbarriären, som är en del av dessa åtgärder, inriktades på att skydda områden som var särskilt riskutsatta för översvämningar. Bradford District Council, Environment Agency och 4 Infantry Brigade samarbetade för att förhindra att floderna bröt sina gränser.

Soldater från 4-bataljonen The Royal Regiment of Scotland och 4-bataljonen The Yorkshire Regiment var snabbt på plats. De arbetade tillsammans för att uppföra en imponerande 700 meter lång Geodesign Industrial P101 översvämningsbarriär. Denna skyddande struktur sträckte sig längs Denton Road och Middleton Avenue, och stod som en bastion mot den hotande översvämningen.

Defending Ilkley from the Ravages of Storm Dennis – 2

Geodesign Industrial P101 översvämningsbarriär följer eleganta Denton Road i Ilkley, ett bevis på dess flexibilitet som översvämningsförsvarsåtgärd. Denna utplacering är en symbol för det framgångsrika samarbetet mellan miljömyndigheten, Bradford District Council och militära enheter, i deras snabba respons på stormen Dennis.

Överste Nigel Rhodes, ställföreträdande befälhavare för 4 Infantry Brigade och HQ North East, betonade truppernas åtagande och uttryckte: "Trupperna står beredda att bistå så länge det behövs. 4 Infantry Brigade, baserad i Catterick, har alltid varit engagerad i att tjäna samhällena i Yorkshire och North East. Det är en ära för oss att bidra till det snabba svar som de civila myndigheterna ger.”

Denna insats är ett tydligt tecken på den dedikation och samarbetsvilja som finns mellan militära och civila myndigheter i syfte att skydda samhällen under kriser.

Latest news