Innovative Geodesign Barriers Shield Substation from Flood, Keeping Lights on for Thousands – 6

Geodesign barriärer räddar elektricitet under översvämning

I ett avgörande ingripande mot svåra översvämningar har Geodesign barriärer använts för att effektivt skydda Walham elcentral i Gloucestershire, vilket avvärjde ett omfattande strömavbrott för hundratusentals invånare.

Information

Plats: Walham, Gloucestershire, UK
Modell: Heavy Duty Flood Barrier
Kund: National Grid

I en kritisk situation där snabbt agerande var nödvändigt, har implementeringen av Geodesigns översvämningsskydd varit central för att skydda Walhams elcentral från allvarliga översvämningar, säkerställande av elförsörjningen till över 600 000 invånare i Gloucestershire och närliggande områden.

Innovative Geodesign Barriers Shield Substation from Flood, Keeping Lights on for Thousands – 2

En temporär Geodesign barriär skyddar en kritisk transformatorstation, fungerande som ett effektivt skydd mot översvämningsvattnet som hotar det omgivande området, och bibehåller därmed strömförsörjningen till tusentals hem.

När översvämningsvattnet nådde kritiska nivåer, agerade räddningstjänsten och militären snabbt för att upprätta ett skydd med hjälp av Geodesigns demonterbara översvämningsbarriärer. Dessa, kända för sin snabba uppbyggnad och hållbarhet, var kritiska i det som kom att kallas "slaget vid Walham", där de användes för att skydda transformatorstationen från vattenmassorna.

Innovative Geodesign Barriers Shield Substation from Flood, Keeping Lights on for Thousands – 3

En geodesignad översvämningsbarriär framgångsrikt håller tillbaka stigande vatten, medan räddningstjänsten säkerställer den översvämmade anläggningens säkerhet och integritet.

Neil James, distributionschef för Western Power Distribution i Gloucestershire, reflekterade över de avgörande ögonblicken när beslutet togs att stänga av Castle Mead-transformatorstationen, som påverkar 48 000 hem, för att undvika mer omfattande skador. Tack vare Geodesigns översvämningsskydd kunde Walham-transformatorstationen hållas igång, vilket förhindrade ett större strömavbrott för ett stort antal hushåll och företag.

Geodesignbarriärerna var en avgörande faktor för oss", förklarade James.

"Snabbheten i deras utplacering kring transformatorstationen var nyckeln till att hålla lamporna tända i många samhällen."

Innovative Geodesign Barriers Shield Substation from Flood, Keeping Lights on for Thousands – 4

Trots det stigande översvämningsvattnet, förblir kritisk elektrisk infrastruktur skyddad tack vare översvämningsbarriärer och räddningstjänstens outtröttliga arbete.

Efter framgången med de temporära barriärerna vid Walham har National Grid och andra infrastrukturleverantörer omvärderat sina översvämningsskyddsstrategier. En talesperson för National Grid betonade vikten av beredskap för sådana ovanliga händelser och behovet av snabbt insatt mobilt översvämningsskydd.

"Slaget vid Walham" har blivit ett exempel på hur effektiva innovativa översvämningsskydd som Geodesign barriärer kan vara och vikten av samarbete mellan olika myndigheter i krissituationer. Händelsen har lett till ytterligare investeringar i översvämningsskydd, vilket förstärker Storbritanniens kritiska infrastrukturs motståndskraft mot extrema väderhändelser.

Innovative Geodesign Barriers Shield Substation from Flood, Keeping Lights on for Thousands – 0

Latest news